Tapak Suci Putera Muhamamdiyah adalah organisasi otonom yang bergerak dalam seni bela diri, mulai dari kalangan generasi zaman semono hingga kalangan milenial zaman now. Tapak Suci bukan hanya menfokuskan diri pada kekuatan jasmani, tetapi juga menjaga, menguatkan dan meneguhkan ruhani yang Islami. Tapak Suci mendidik dan mengajarkan pelakunya untuk tetap berada pada jalan yang lurus: berakidah dan berakhlak Islami. Tidak...