Iwan Riyono
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Sumenep, 18 November 1993
Agama: Islam
Pendidikan: S1 Univ. Negeri Malang (2016)
Jurusan: FKIP Geografi
Status: Guru Tidak Tetap Persyarikatan
Jenis GTK: Guru Mapel Geografi
Alamat : Ambunten Timur Ambunten Sumenep

0819 9908 5350
iwanriyono2016@gmail.com
Iwan Riyono Efendi