Pak Najikh, Semangat, Merakyat dan Bermanfaat

Oleh Bahrus Surur-Iyunk

Kurang lebih dua tahun yang lalu, saya dihubungi oleh Pak Najikh. Beliau memerintahkan kepada saya untuk mencarikan tanah di pinggir pantai Madura, …